Vi använder våra resurser klokt

Vårdklädd kvinna sorterar avfall.
Foto: Johan W Avby

Hur tänker man klokt om resurser?

Att tänka klokt om resurser handlar om att inte använda mer än man behöver. Självklart med samma höga kvalitet i vård och utbud för våra patienter och besökare. Det handlar om att välja varor och tjänster väljs som i ett kretslopp kan återgå till naturen utan att skada.

Exempel på Region Jönköpings läns kloka resurstänkande:

  • köpa produkter och tjänster som är bra för miljön.
  • hushålla med energi och andra resurser.

Region Jönköpings län tänker klokt om resurser