Jämställd regional tillväxt

Kvinna i slöja arbetsleder man i industrimiljö.
Vi arbetar på olika nivåer för att integrera jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län har det nationella uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet.

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan könen. Det betyder att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Jämställdhet handlar om att uppnå en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämställd utbildning, jämställd fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet, jämställd hälsa och att mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Jämställdhetsperspektiv på alla nivåer

Som aktör med regionalt utvecklingsansvar har Region Jönköpings län det nationella uppdraget att integrera ett jämställdhetsperspektiv i alla de verksamheter och program som ingår i det regionala tillväxtarbetet. Detta kallas jämställdhetsintegrering och är en politisk strategi som Sverige har jobbat efter sedan 1994.

Tanken med jämställdhetsintegrering är att allt arbete i organisationer planeras utifrån att jämställdhetsperspektivet finns med på alla nivåer.

Liksom i resten av landet har Jönköpings län långt kvar till jämställdhet på många områden. Alla aktörer som på olika sätt bidrar till tillväxt och utveckling i Jönköpings län måste med gemensamma krafter arbeta för att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.