Miljö och hållbar utveckling

Pojke leker med ett dockskåp i trä.
Foto: Johan W Avby

Region Jönköpings län arbetar för en hållbar utveckling som är hälsofrämjande och jämlik med barnens bästa i centrum. Vi agerar klimatsmart och har ett klokt resurstänkande. Det ger bra förutsättningar för en sund livsmiljö och ett bra liv i ett attraktivt län.

Vårt löfte till länsinvånarna är att arbeta för en utveckling som är hälsofrämjande samt att minimera påverkan på miljön.

Program för hållbar utveckling 

Höjd andel ekologiska livsmedel, egen produktion av förnybar energi och ett fossilfritt resande i tjänsten. Det är några av målen i programmet för hållbar utveckling som regionstyrelsen beslutade om vid sitt möte den 26 oktober 2016. Programmet gäller för perioden 2017–2020.

Programmet för hållbar utveckling utgår från fyra framgångsfaktorer för att vi ska nå visionen "För ett bra liv i en attraktiv region":

  • Vi är klimatsmarta
  • Vi använder våra resurser klokt
  • Vi är socialt hållbara
  • Vi bidrar till en sund livsmiljö