Litterär professionalisering

Region Jönköpings län vill stimulera utövandet av litteratur i länet, bland annat genom att ge tillgång till professionella aktörer.

Som en följd av att litteraturen tidigare inte betraktats som en konstform och därför inte givits speciellt utrymme finns en ytterst begränsad spetsverksamhet i Jönköpings län. Region Jönköpings län vill satsa på det avancerade skönlitterära skrivandet och på professionella aktörer inom området.

Likaså vill vi etablera litteraturhistoriskt förankrade författare som verkat i länet som skrivande förebilder.

Litteraturen samverkar på ett naturligt sätt med andra konstformer och måste inta sin naturliga plats som en konstform bland andra.

Region Jönköpings län vill verka för professionalisering hos de litterära utövarna.

Bibliotek

Biblioteken i Jönköpings län utgör ett nät av litteraturhus och deras insatser för litteraturen som konstform kan inte överskattas. I den gemensamma läsfrämjandeplanen 2016-2017 står att biblioteksarenan ska "utvecklas till föränderliga, intelligenta och tillgängliga rum som inspirerar till läsning". Tillsammans med skrivandet utgör läsande grunden till utveckling mot skrivandets professionalitet.

Länets bibliotek stärker således litteraturintresserade med kompetenser som är helt fundamentala för att växa som skribent och författare:

  • Kompetent personal
  • Medier, föredömen och läromaterial i skrivande
  • Författare som besöker biblioteket
  • Diskussioner runt berättelser i cirklar och under samtal
  • Skrivarworkshops och skrivarutbildningar
  • Kompetens att göra sökningar på olika nivåer
  • Tillgång till möteslokaler

Läslust – gemensam läsfrämjandeplan för Jönköpings län 2016-2017(Extern länk)

Stöd till litterära verksamheter

Region Jönköpings län vill stödja litterära verksamheter, det vill säga föreningar och sällskap som arbetar med litteratur i Jönköpings län.

Det gör vi genom två former av stöd: kompetensstöd och stöd vid ansökningar av bidrag. Kompetensstöd kan ges genom samtal i samband med ett litterärt projekt, där råd eller förnyad energi behövs. Kontakta Region Jönköping läns utvecklare litteraturen som konstform.

Region Jönköpings län bistår också med en rad olika ekonomiska bidrag.

Stöd och finansiering litteratur, Utveckling i Jönköpings län(Extern länk)