Litteratur

Person som skriver på gatan.
Hos de litterära sällskapen, föreningarna och litteraturfestivalarrangörerna finns ett kvalitetstänkande och intresse för professionellt författande som Region Jönköpings län vill stärka och lyfta fram. Foto: Johan W Avby

Region Jönköping län vill utveckla litterära mötesplatser och nätverk för Jönköpings läns författare, stärka verksamheter för att öka det litterära professionella utövandet i länet samt främja litterär verksamhet för unga mellan 13 och 19 år.

Litteratur och litterärt skapande utvecklar förståelse för hur samhället och individen har samagerat historiskt, i nutid och ger en fingervisning mot framtiden. I den meningen är det skrivna språk- och kulturbärandet en förutsättning för spridning av demokratiska värden.

Det skrivna hjälper till att skapa den alltjämt pågående berättelsen om oss själva och den värld vi lever i. Skrivande både en konstnärlig och kreativ syssla som skapar betydelse för alla människor. Litteraturen är en brobyggare mellan konstformer, mellan kulturer och mellan individer.

Prioriterade målsättningar litteratur

Vi fokuserar på utveckling inom följande områden

Litterär professionalisering

Litterära hem

Läsfrämjande, berättelser och bildning

Unga skrivande

Kalendarium

Kalendarium för kompetensutveckling, möten med mera(Extern länk)