Kultur för integration

Två fotografer tittar på bilder i kamera
När bidraget Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända utlystes ansökte organisationer, föreningar, det fria kulturlivet och studieförbund från hela Jönköpings län. Nu nästan 1,5 miljoner kronor gått till kulturinsatser av olika slag som främjar integration. Foto: Agnieszka Zakiewicz

Region Jönköpings län arbetar för att främja integration och kulturella möten i länet, bland annat genom projektstöd, aktiviteter och verksamheter inom kulturområdet.

Region Jönköpings län arbetar med integration genom insatser inom kulturområdet. Arbetet sker bland annat genom projektet "Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända" som startade i maj 2016 och pågår hela 2017.

Projektet innebär att:
  • Ge råd och stöd gällande integration i koppling till det professionella kulturlivet i Jönköpings län.
  • Samordna bidragsansökningar och följa upp beviljade bidrag.
  • Fånga upp nyanlända professionella kulturutövare i länet och ge dem möjligheter att utöva sin profession i olika projekt och sammanhang.
  • Informera och föreläsa om kultur och integration.
  • Bygga och upprätthålla nätverk.
  • Ingå i det nationella nätverket för kultur och integration.
  • Delta på mässor och konferenser inom området kultur och integration.