Kultur för hälsa

Kulturen har ett starkt egenvärde, samtidigt som deltagande i kulturella aktiviteter kan fungera hälsofrämjande.

Stärkt samverkan mellan kultur- och hälsoaktörer kan bidra till ökad tillgänglighet till kultur och utforskande av nya målgrupper. Det är viktigt att främja kunskapsutbyte och stärka strukturer för att uppnå utveckling.

Målet är att öka förutsättningarna för att kulturen ska få större utrymme i vården och därmed bidra till bättre vård och omsorg.

Region Jönköpings län arbetar på olika sätt för att öka kunskapen om sambanden mellan kultur och hälsa. Vi medverkar i nätverk, följer forskning och samarbetar kring projekt och satsningar.

I Region Jönköpings län är kvalitetsutveckling genom stärkande kultur - kultur, natur och djur i vård och omsorg - en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. Insatserna fokuserar på både upplevelser och eget skapande.