Kulturting

Kulturtinget är ett årligt återkommande tillfälle då kommunala, regionala och statliga företrädare tillsammans med de fria kulturutövarna, organisationer och det övriga civilsamhället kan mötas, utbyta tankar och visioner för att utveckla Jönköpings län till ett län med stark kulturprofil.

Kulturting 2017

Dokumentationen från kulturtinget den 11 mars 2017. Fokus på regional kulturplan 2018-2020.

Program Kulturting 11 mars 2017(pdf-dokument)

Sammanfattning från dialogmötena(pdf-dokument)

Sammanfattningsövning 35:an(pdf-dokument)

Åsikts- och anslagstavlan(pdf-dokument)

Bilder från mentometerövningarna(pdf-dokument)

Arbetsprocessen för att ta fram den regionala kulturplanen för Jönköpings län 2018-2020.(Extern länk)

Kulturting 2016

Tema för dagen var ”Kultur för alla i ett öppet samhälle”. Cirka 180 personer samlades i Kulturhuset Spira.

Program Kulturting 10 mars 2016(pdf-dokument)

Deltagarlista Kulturting 10 mars 2016(pdf-dokument)

Filmer från Kulturting 2016, V-art.se(Extern länk)

Tilliten och det svenska samhällskontraktet: historiska rötter, samtida utmaningar med Lars Trägårdh(pdf-dokument)

Kultur för vem? Kultur av vem? med Sverker Härd(pdf-dokument)

Bortom vi(t) & dom - Att prata om att prata om det med Barakat Ghebrehawariat(pdf-dokument)

Utvärdering Kulturting 2016(pdf-dokument)

Kulturting 2015

Första Kulturtinget med den nya kulturplanen hölls på Kungsporten i Huskvarna. Tema för dagarna var barn- och ungdomskultur, eftersom det är ett prioriterat område i den regionala kulturplanen 2015-2017. Första dagen samlades 150 personer med engagemang i kulturen på olika sätt och andra dagen samlades 50 av länets kulturpolitiker.

Utvärdering Kulturting 2015(pdf-dokument)

Kulturens mötesplats 12 mars 2015

Program kulturens mötesplats 12 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista kulturens mötesplats 12 mars(pdf-dokument)

Inspelat material finns under bokstaven K på V-arts webbplats(Extern länk)

Presentation från "Varför slutande vi med telefoner, vi är alla cyborgs" med Max Valentin(pdf-dokument)

Presentation från "Med blicken bortom - om barnboken som kulturbärare" med Anna Hjerpe(pdf-dokument)

Presentation från "Att vara ung i - Då, Nu, Sen" med Tomas Ribba(pdf-dokument)

Kulturpolitisk dialog 13 mars 2015

Presentation från "Kommunikation och dialog för hållbar demokratiutveckling" av Anders Nordh(pdf-dokument)

Presentation från Kulturrådet av Mika Romanus, Erik Åström och Bongi MacDermott(pdf-dokument)

Presentation av regional konst- och kulturpolitik med Jörgen Lindvall(pdf-dokument)

Program kulturpolitisk dialog 13 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista kulturpolitisk dialog 13 mars(pdf-dokument)

Kulturting 2014

Kulturtinget 2014 var för tredje året på Kulturhuset Spira. Första dagen samlades 160 personer, det var en dag då samtalen stod i fokus. Deltagarna arbetade i grupper med material som blir underlag i arbetet med den regionala kulturplanen 2015-2017. Den andra dagen samlades 45 av länets kulturpolitiker för att fortsätta med frågor om vad som är nästa steg för kulturen i länet.

Utvärdering Kulturting 2014(pdf-dokument)

Kulturens mötesplats 13 mars 2014

Program Kulturens mötesplats 13 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista Kulturens mötesplats 13 mars(pdf-dokument)

Dokumentation OpenSpace "Vårt gemensamma kulturliv - hur bygger vi vidare på det?"(pdf-dokument)

Dokumentation OpenSpace "Återblick, vad var vi för tre år sedan, var är vi nu och vad har vi lärt oss under vägen"(pdf-dokument)

Kulturpolitisk dialog 14 mars 2014

Program Kulturpolitisk dialog 14 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista Kulturpolitisk dialog 14 mars(pdf-dokument)

Kulturting 2013

Länets andra Kulturting samlade runt 150 personer första dagen. Inledningstalet hölls av Mian Lodalen, därefter följde en rad föreläsare; Johanna van Antwerpen, Tobias Nielsén, Rudolf Antoni och Max Valentin därefter samlades deltagarna i parallella seminarier. Alla föreläsningar från dagen finns att se via V-arts webbplats. Utvärdering Kulturting 2013(pdf-dokument)

Kulturens mötesplats 21 mars 2013

Program Kulturens mötesplats 21 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista Kulturens mötesplats 21 mars(pdf-dokument)

Kulturpolitisk dialog 22 mars 2013

Program Kulturpolitisk dialog 22 mars(pdf-dokument)

Deltagarlista Kulturpolitisk dialog 22 mars(pdf-dokument)

Kulturting 2012

Jönköpings läns första Kulturting hölls i Kulturhuset Spira och lockade cirka 130 personer. Bengt Göransson, Sira Jokinen Lisse, Lars Strannegård, Åke Boström, John Armbrecht, Mats Trondman och Tobias Nielsén fyllde den första Kulturtingsdagen med spännande inslag. Den andra dagen samlades länets kulturpolitiker till en dag med med bland annat gruppsamtal och föredrag av forskaren Jenny Johannisson. Utvärdering Kulturting 2012(pdf-dokument)

Kulturens mötesplats 6 september 2012

Program Kulturens mötesplats 6 september(pdf-dokument)

Deltagarförteckning Kulturens mötesplats 6 september(pdf-dokument)

Presentation  från "Konstnären i samtiden” av Sira Jokinen Lisse(pdf-dokument)

Presentation från "Kulturhus? En nödvändighet för den kulturella infrastrukturen?” av Åke Broström(pdf-dokument)

Presentation från "Kulturens olika värden – lärdomar från olika kulturhus” av John Armbrecht(pdf-dokument)

Kulturpolitisk dialog 7 september 2012

Program Kulturpolitisk dialog 7 september(pdf-dokument)

Deltagarförteckning Kulturpolitisk dialog 7 september(pdf-dokument)