Lapptäckgruppen Solstickorna

Vi träffas i Hemslöjdens hus, tisdagar kl. 18 - 21. Vi ger varandra råd och tips, visar varandra tidningar och böcker, informerar om olika material, kurser och utställningar.

Vi fikar tillsammans och bjuder varandra efter en turordningslista. Du som vill pröva på och lära dig något nytt likaväl du som är erfaren är mycket välkommen.

Träffar 2017

10 januari

14 februari

14 mars

11 april

16 maj

12 september

10 oktober

14 november

12 december