Broderigruppen Robyggarna

Träffas en torsdag i månaden på Hemslöjdens Hus. Alla är välkomna. Vi broderar och inspirerar varandra. Inga måsten, vi har bara roligt.

Träffar 2017

  • 19 januari
  • 16 februari
  • 16 mars
  • 6 april
  • 11 maj
  • 17 augusti
  • 14 september
  • 19 oktober
  • 16 november
  • 14 december