Möt oss på MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Syftet med MR-dagarna är att öka kunskapen om mänskliga rättigheter och att lyfta dem högre upp på den politiska dagordningen.

På Mänskliga Rättighetsdagarna i Jönköping 9-11 november 2017 kommer forskare, studenter, aktivister, tjänstepersoner, politiker, företagare och ideellt engagerade att mötas för att hämta in ny kunskap och nya metoder och verktyg som hjälper till i arbetet för att respektera, skydda och uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Seminarier som kultur och utveckling inom Region Jönköpings län medverkar i, enskilt eller i samarrangemang:

Empowering individuals and inspiring changes in Belarus

Torsdag 9 november kl.14:00 - 14:30 Globala scenen

A conversation about significant changes brought by UN in the country.
Medverkande: Sophia Alexandersson (konstnärlig ledare och verksamhetschef Share Music) och Lizaveta Zhuk (före detta kommunikatör på FN i Vitryssland). Arrangör: ShareMusic & Performing Arts. Medarrangör är kultur och utveckling Region Jönköpings län.

Vad händer med yttrandefriheten i Syrien?

Fredag 10 november 10:00 - 10:30, Globala scenen

Ett samtal med journalister och filmskapare från Syrien om situationen och bristen på yttrandefrihet i Syrien. Medverkande: Abdullatif Haj Mohammad (journalist), Ali Alibrahim (journalist och dokumentärfilmare), Feras Fayyad (filmmakare) och Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.
Arrangör: Kultur och utveckling/Region Jönköpings län

Yttrandefrihet och fristad

Fredag 10 november 12:30 – 13:00, Globala scenen

Om förutsättningarna för journalister inom fristadsprogrammet
Medverkande: Ali Alibrahim (journalist, dokumentärfilmare och Region Jönköpings läns fristadskonstnär) och Jörgen Lindvall, kulturchef Region Jönköpings län.
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Lättläst – en mänsklig rättighet?

Fredag 10 november 14.00 – 14.30, Stora scenen

Föreläsning av Torsten Bengtsson, (författare och före detta regional läsambassadör), som bland annat berättar om boken ”Alla bär på en historia”.
Arrangör: Jönköpings stadsbibliotek. Medarrangör Regionbiblioteket kultur och utveckling Region Jönköpings län

Hotad kultur? Hot, trakasserier och våld mot konstnärer och författare i Sverige

Fredag 10 november kl 14.30 – 16.00, Konferensrum 11

Samtalet bygger på rapporten från Myndigheten för kulturanalys.
Medverkande: Lotta Schüllerqvist (journalist och författare, vice ordförande i Reportrar utan gränser), Lars Gunnar Erlandson (utrikeskorrespondent och författare, ledamot i styrelsen för Reportrar utan gränser), Gunnar Myrberg (utredare, analytiker och docent) och Katarina von Bredow (författare).
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Kulturinsatser för asylsökande och nyanlända i Jönköpings län

Lördag 11 november 13:00 - 14:00, Konferensrum 10

Hur man genom projektstöd, aktiviteter, nätverksbyggande och samverkan inom kulturområdet har främjat integration och kulturella möten.
Medverkande: Julia Sandwall, övergripande projektledare Region Jönköpings län, Sunday Dolph Christopher (filmare, aktivist och projektledare) och Eva Edevik (teaterpedagog och regissör).
Arrangör: Kultur och utveckling Region Jönköpings län

Hela programmet 

https://www.mrdagarna.nu/programtiding/(Extern länk)