Kulturnyheter

Ny kulturplan utvecklar kulturen

Dansande kvinna.

Många har samverkat för att ta fram den regionala kulturplanen för 2018–2020 som regionfullmäktige sa ja till vid sammanträdet 7 november 2017. Planen pekar ut vilka områden som prioriteras för att utveckla kulturen i Jönköpings län de närmaste tre åren.

Fristadskonstnärens film visas på dokumentärfilmsfestival

En man

Den 15-26 november 2017 pågår The International Documentary Film Festival i Amsterdam. För första gången finns en film med som fått stöd av Region Jönköpings län. Fristadskonstnären Ali Alibrahim är regissör.

Möt oss på MR-dagarna

Mänskliga Rättighetsdagarna, MR-dagarna, är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter.

Stort bidrag till konstnärlig utveckling och inkludering

Tre personer som uppträder

Region Jönköpings län har i samverkan med Region Skåne och Västra götalandsregionen fått 2,1 miljoner i regionala utvecklingsbidrag från Kulturrådet för att gemensamt utveckla ShareMusic & Performing Arts till ett nationellt kunskapscentrum för konstnärlig utveckling och inkludering.

Årets kultur- och arbetsstipendiater utsedda

Konstnären Ann Böttcher och fotografen Mats Andersson får Region Jönköpings läns kulturstipendium 2017 och dansaren Stina Nilsson och animatörerna Fredrik Andersson och Boonsri Tangtrongsin får årets arbetsstipendium.

Återkopplingsting om den nya regionala kulturplanen 2018-2020

Är du intresserad av vad det står i den nya kulturplanen, vad är fokus och vilka är prioriteringarna? Vill du veta hur den har tagits fram och vilka ändringar har gjorts efter dialoger och remissvar? Undrar du hur den nya planen kan användas för att stärka kulturlivet i länet?

Stort stipendium att söka för konststuderande

Konststuderande med anknytning till Jönköpings län kan nu söka ett stipendium för att utveckla och förverkliga konstnärliga idéer och projekt. Stipendiet är ett av de största i sitt slag i Sverige.