Kulturnyheter

Avtal om scenkonst mellan Smålands Musik och Teater och Värnamo kommun

Tegelbyggnad i kvällsljus.

Som första kommun i Jönköpings län har Värnamo tecknat ett samarbetsavtal med Smålands Musik och Teater. Syftet är att garantera Värnamoborna bred och kvalitativt scenkonst på Gummifabrikens scener och i Kulturhuset Spira.

Ateljéstipendiat från Gislaved

Kvinna i blå skjorta.

Nina Ölund Noreskär är utsedd till ateljéstipendiat 2017. Det är bara konstnärer verksamma i eller med koppling till länet som kan få ateljéstipendiet, som ger konstnären möjlighet att utveckla konstnärliga idéer och tillgång till en processateljé.

Utvecklingsbidrag till nio kulturprojekt

Nu är det klart vilka som får utvecklingsbidrag till kulturprojekt från Region Jönköpings län 2017. Det blir nio av de 18 som sökte som får dela på 725 000 kronor.

Color Membrane #2 vinnare i tävlingen konstnärlig gestaltning till Värnamo sjukhus södra entré

Color Membrane #2 placeras på den upphöjda planteringsytan vid entrén av Värnamo sjukhus. Det grönskande landskapet och omgivningen bildar en skulptural grund. Kvällstid påverkar ljuset inne i sjukhuset tillsammans med belysning både färgen och upplevelsen av verket.

Region Jönköpings län utlyste under 2016 en tävling för att hitta en utomhusgestaltning till det nya entréområdet på Värnamo sjukhus. Totalt 33 stycken professionellt utövande konstnärer, formgivare och arkitekter lämnade in bidrag.

Skulpturala och poetiska gestalter till innergårdar på Värnamo sjukhus

Två skulpturala konstverk.

Region Jönköpings län har nu utsett konstverk till fyra innergårdar på Värnamo sjukhus. Konstnärerna Patrik Bengtsson och Emma Kronvall kommer att arbeta med den konstnärliga gestaltningen till två innergårdar vardera.

Feriepraktik inom kultur och civilsamhälle

Sommaren 2017 satsar Region Jönköpings län på att stötta civilsamhälle, föreningsliv och kommuner för att utveckla feriepraktik inom kultursektorn.

Stort intresse för utvecklingsbidrag kultur

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång om bidrag till kulturutvecklingsprojekt var den 15 mars 2017. Den här gången fick vi 18 ansökningar (varav sju är filmprojekt) på totalt 3,1 miljoner kronor.