Kultur och hälsa

Forskning har sedan länge påvisat att kultur, bland annat i form av musik och skapande, bidrar till en känsla av trygghet och lugn genom att stimulera kroppens "lugn- och ro-hormon" oxytocin.

Studier visar också att musik och natur, även i form av naturfoto/film, bidrar till minskad ångest och minskad smärtupplevelse.

I Region Jönköpings län är därför kvalitetsutveckling genom stärkande kultur - kultur, natur och djur i vård och omsorg - en del av det kontinuerliga förbättringsarbetet. Målet är att öka förutsättningarna för att kulturen ska ges större utrymme i vården och därmed bidra till bättre vård och omsorg.