Patientavgifter i Jönköpings län

Patientavgifter för hälso- och sjukvård

Avgifterna gäller inom Region Jönköpings län, hos vårdcentraler som ingår i vårdval och hos privata vårdgivare som har avtal med Region Jönköpings län.

Barn och ungdomar under 20 år har fri hälso- och sjukvård.

Patientavgifter för hälso- och sjukvård, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Högkostnadsskydd och frikort

När du betalat 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader kan du ansöka om ett frikort för sjukvård.

Frikortet är personligt och gäller under resten av tolvmånadersperioden. Högkostnadsskyddet omfattar inte avgifter för graviditetstest, gynekologisk cellprovtagning, mammografi, inläggning på sjukhus, hälsokontroll, hälsorådgivning, intyg och vaccinationer.

Högkostnadsskydd och frikort, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Patientavgifter för tandvård

Barn och ungdomar får avgiftsfri tandvård till och med det år de fyller 22, både inom Folktandvården och hos privata tandläkare.

Vuxna betalar avgift enligt klinikens tandvårdstaxa. Du kan begära kostnadsförslag för hela behandlingen i förväg eller be om prislistan. Priser för tandvård hittar du på webbplatsen 1177.se. Där kan du också jämföra olika tandvårdsklinikers priser. För dyrare behandlingar ersätter Försäkringskassan delar av kostnaden.

Patientavgifter för tandvård, 1177 Vårdguiden(Extern länk)