Kontakta övrig vård i Jönköpings län

Kontaktuppgifter till Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, Barn- och ungdomshälsan, Blodcentraler, Habiliteringscentrum, Hjälpmedelscentralen, Logopedmottagningen, psykiatrisk vård och Tolktjänst hittar du på 1177 Vårdguiden.

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Huskvarna, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen i Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomsmedicinska mottagningen Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan Huskvarna vårdcentrum, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Barn- och ungdomshälsan Höglandssjukhuset Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentraler

Blodcentralen Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen Jönköping, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen Tranås, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Blodcentralen Värnamo, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Habiliteringscentrum

Höglandet

Barn- och ungdomshabiliteringen Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vuxenhabiliteringen Höglandssjukhuset Eksjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen Höglandssjukhuset Nässjö, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Jönköping

Barn- och ungdomshabiliteringen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vuxenhabiliteringen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Hörselhabiliteringen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Syncentralen Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Värnamo

Barn- och ungdomshabiliteringen Värnamo sjukhus, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Vuxenhabiliteringen Värnamo sjukhus, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Audionommottagningen Värnamo sjukhus, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Psykiatrisk vård

Psykiatrisk vård i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Tolkcentralen

Tolktjänsten Habiliteringscentrum Länssjukhuset Ryhov, 1177 Vårdguiden(Extern länk)