Kontakta vården och tandvården

Tjej på blodcentralen
Foto: Johan W Avby

Du kan kontakta vården och tandvården genom 1177 Vårdguidens e-tjänster eller genom att ringa direkt till en vårdcentral eller folktandvårdsklinik. Ring 1177 om du vill ha rådgivning av en sjuksköterska. Gäller det ett livshotande tillstånd, ring 112.

På webbplatsen 1177 Vårdguiden får du råd om vård och tandvård. Där kan du läsa om sjukdomar, undersökningar och behandlingar.
1177 Vårdguiden(Extern länk)

Behöver du lämna återbud eller boka om din tid? På 1177 Vårdguiden får du reda på hur du gör.
Avboka eller ändra tid, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Kontaktuppgifter

Barnhälsovården

Familjecentraler

Folktandvården

Jourcentraler

Kvinnohälsovården

Sjukhus och specialistsjukvård

Ungdomsmottagningar

Vårdcentraler

Vårdgivare med avtal

Övrig vård