Hälsoundersökning med hälsosamtal

Hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar

Det år du fyller 40, 50, 60 eller 70 år får du ett erbjudande från din vårdcentral om ett hälsosamtal. Hälsosamtalet är ett tillfälle att få en helhetsbild av hälsan och, om du vill, få stöd att förbättra den. Levnadsvanorna har stor betydelse för hur du mår och hur hälsan utvecklas på sikt.

Hälsosamtal för 40-, 50-, 60- och 70-åringar, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Klamydia och gonorré hemtest

Om du misstänker att du blivit smittad vid oskyddad sex kan du beställa ett test via webben. Det är gratis att testa sig och få behandling för klamydia och gonorré, oavsett om du gör testet på en mottagning eller via webben.

Klamydiatest, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Gynekologisk cellprovtagning

Gynekologisk cellprovtagning gör det möjligt att upptäcka och åtgärda tidiga cellförändringar, så att de inte utvecklas till livmoderhalscancer. Kvinnor 23–49 år kallas vart tredje år och kvinnor 50–65 år kallas vart femte år. Cellprovtagning görs i kvinnohälsovården. Du kan boka om din tid genom att logga in på 1177.se. 

Gynekologisk cellprovtagning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Mammografi

Vid en mammografiundersökning kan en bröstcancertumör upptäckas innan den hunnit orsaka några symtom, eller innan den ens känns i bröstet. Mammografi är en röntgenundersökning av brösten med en speciell röntgenteknik som ger detaljrika bilder. Kvinnor i Jönköpings län som är mellan 40 och 74 år kallas till mammografi vartannat år.

Mammografi, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

PSA-prov

Ett PSA-prov är ett blodprov för att upptäcka förändringar i prostatan. Det görs inte rutinmässigt. Innan du bestämmer dig för att lämna ett prov för PSA är det bra att läsa om fördelar och nackdelar med en behandling av en eventuell tidigt upptäckt tumör. PSA-prov tas på vårdcentralen.

Blodprov: PSA, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Ultraljudsundersökning av stora kroppspulsådern

Genom en undersökning med ultraljud kan man upptäcka bråck på stora kroppspulsådern (aorta) i magen. Män i Jönköpings län som är 65 och 70 år kallas till undersökning.