Alkohol och tobak

Alkohol

Alkohol och narkotika är exempel på olika droger. Med droger menas att det är något som är giftigt, som du blir påverkad av och som du kan bli beroende av. 

Alkohol och droger, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Rökning och snusning

Det är främst nikotinet i tobaken som gör att du blir beroende. Det påverkar beroendecentrum i hjärnan och gör att du vill tillföra nikotin för att slippa få abstinensbesvär.

Rökning och snusning, 1177 Vårdguiden(Extern länk)

Tobaksavvänjare i Jönköpings län, 1177 Vårdguiden(Extern länk)