Protokoll Hälso- och sjukvårdsutskottet Höglandet 2012