Regionstyrelsen

Regionstyrelsen sammanträder, ordförandeklubba
Foto: Johan W Avby

Handlingar och protokoll

Kallelser publiceras några dagar före sammanträdet.
Protokoll publiceras när de justerats.

Handlingar och protokoll för Regionstyrelsen 2017

Politisk organisation

Förtroendevalda politiker i Region Jönköpings län(Extern länk)

Politisk organisation