Regionrevision

Skrivbord med papper och dator

Regionrevisorerna har fullmäktiges uppdrag att granska all verksamhet i Region Jönköpings län.

Aktuellt från revisionen 

Pågående granskningar och månad när de beräknas vara klara

  •  Granskning av regionens arbete med chefsförsörjning, februari 2018
  • Granskning av e-hälsa i Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Förstudie - Läkemedelshantering Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Granskning uppföljning av granskningar, mars 2018
  •  Granskning av e-hälsa i Region Jönköpings län, mars 2018
  •  Granskning av regionens arbete med att förskjuta vård från slutenvård till öppenvård och primärvård, mars 2018
  •  Granskning av informationssäkerhet, mars 2018

Granskningarna gäller revisionsåret 2016 och 2017. Revisionsåret 2016 avslutas när revisorerna lämnar sin revisionsberättelse i april 2017.

Nya rapporter på webbplatsen

Granskning av investeringar

Revisionsrapport "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av investeringar"(pdf-dokument)

Granskning av delårsrapport 2017

Revisionsrapport "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av delårsrapport 2017"(pdf-dokument)

Skrivelse till "Granskning av delårsrapport 2017" (pdf-dokument)

Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)

Revisionsrapport "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av regionens arbete med att utnyttja möjligheterna inom området Rätt använd kompetens (RAK)"(pdf-dokument)

Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken

Revisionsrapport "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Missiv till  "Granskning av åtgärder för ekonomi i balans för kollektivtrafiken"(pdf-dokument)

Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt

Revisionsrapport "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)

Missiv till "Granskning av regionstyrelsens uppsiktsplikt"(pdf-dokument)