Kommunalt forum

ordförandeklubbba
Foto: Johan W Avby

Kommunalt forum är den politiska mötesplatsen och kontaktytan mellan Region Jönköpings län och länets 13 kommuner.

Handlingar och protokoll

Handlingar och protokoll 2017

 Handlingar och protokoll 2016

Politisk organisation

Politisk organisation