Anslagstavla

Anslagstavla

Det här är Region Jönköpings läns officiella anslagstavla. Här publicerar vi aktuella anslag och kungörelser med länkar till politiska protokoll.

Regionstyrelsen 8 maj

Regionfullmäktige 22 maj

Parlamentariska nämnden, 16/23 april

Samverkansnämnden för Samverkansnämnden för Sydöstra sjukvårdsregionen 3 maj

Regionrevisionen 25 april 2018

Kommunalt forum 13 april

Nämnd för trafik, infrastrktur och miljö, 24 april

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, 25 april

Nämnd för folkhälsa och sjukvård 24 april